Moms visas:

 

Snabb leverans 1-3 vardagar*

Fri frakt över 599kr | 

Bonussystem | 

Öppet köp 14 dagar

  CYBER MONDAY REA MED 60% RABATT*  

Ögonfranslim

Här hittar du ögonfranslim för ögonfransförlängning. Vi har ett stort utbud av olika typer av franslim och flesta av våra ögonfranslim har en hållbarhet på 6 veckor på den naturliga fransen.

Lagar för franslim

Vi följer lagar och regler kring de kemiska produkterna som krävs. Och därför mailar vi ut det säkerhetsdatablad som hör till limmet du köpt i samband med att ordern skickas ifrån oss.

Utbildning och kunskap för användning av franslim

Vi tar för givet att ni som handlar lim för ögonfransförlängning har den utbildning och kunskap som krävs för att använda detta på ett korrekt sätt. Vi tar inget ansvar för felaktigt användande av produkten.

Alla franslim måste användas med försiktighet och får ej komma i kontakt med vare sig ögon eller hud. 

Se till att köpa bästa franslimmet

Under varje ögonfranslim har vi skrivit vad som är det absolut bästa förhållandena för limmet. Exempelvis om du har en luftfuktighet på 29% och limmet har rekommenderad luftfuktighet på 40%, kommer inte limmet torka på den tiden vi har skrivit. För att få den torktid och hållbarhet som vi skrivit måste luftfuktigheten och temperaturen vara det som varje lim är rekommenderade för.Viktig information för er som arbetar med fransar!

 

Skydd mot limångor?!

Ni som arbetar mer än 30 min per vecka med ögonfranslim måste gå en utbildning inom härdplast och även genomgå en läkarundersäkning, där läkaren då kan ge er ett tjänstbarhetsintyg. För att göra en läkarundersökning som krävs kontakta er närmaste företagshälsovård. Det är även där ni får ert tjänstbarhetsintyg! Tänk även på att skydda er mot ånga och lukt från ögonfranslimmen. Ni måste se till att ni har den skyddsutrustning som krävs och ni behöver t.ex ha ett godkänt punktutsug som tar bort i princip alla ångor som limmet avger.

Tänk på att skydda er mot ångorna som limmet avger!

 

Att arbeta med cyanoakrylater

Länk till arbetsmiljöverket: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/luftfororeningar-och-kemiska-risker/vagledningen-till-foreskrifterna-om-kemiska-arbetsmiljorisker/allergiframkallande-amnen/ytterligare-krav-for-vissa-allergener/

Utdrag från regler gällande härdplaster, läs detta noga och se till att gå en härdplastutbildning samt gå till läkaren och be om att få ett tjänstbarhetsintyg.

Ytterligare krav för vissa allergener (37 e-g §§)

Utbildning och läkarundersökning

Krav på utbildning och läkarundersökning gäller endast för utpekade ämnesgrupper och processer.

Utbildningskrav - 37 e §

Utbildning krävs för de som leder arbetet eller sysselsätts i ett arbete där de kan exponeras för följande kemiska produkter om de är märkta med H317 eller H334 på grund av innehåll av:

 • Disocyanater.

 • Epoxiplastkomponenter.

 • Organiska syraanhydrider.

 • Formaldehydhartser.

 • Metakrylater.

 • Akrylater.

Utbildning krävs även vid:

 • Arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater.

 • Arbete med processer som frisätter formaldehyd.

Arbete med nedanstående ämnen som pågår längre än 30 minuter per vecka omfattas också av krav på utbildning:

 • Etyl-2-cyanoakrylat.

 • Metyl-2-cyanoakrylat.

Utbildningen ska styrkas med ett intyg - sanktionsavgift

Den arbetsgivare som inte kan uppvisa giltigt utbildningsintyg (får inte vara äldre än 5 år) för de arbetstagare som leder eller sysselsätts i arbete med de kemiska produkter och processer som omfattas, se ovan, ska betala sanktionsavgift på 10 000 kr per arbetstagare.

Utbildningsintygen kan förvaras på olika sätt, i pappersform eller vara elektroniskt tillgängliga. Det ska framgå vilka som genomgått utbildning, datum för utbildningens genomförande och vad utbildningen innehöll. De som tidigare har genomgått utbildning behöver genomgå en ny utbildning som uppdaterar kunskaperna, om det är mer än fem år sedan utbildningstillfället. Utbildningsintyg ska kunna visas upp vid en inspektion annars kan det leda till sanktionsavgift.

Läkarundersökning och tjänstbarhetsbedömning

För läkarundersökning finns det två kravnivåer. 

37 f §: Arbetsgivaren ska erbjuda läkarundersökning för de arbetstagare som sysselsätts eller kommer att sysselsättas i arbete där de kan exponeras för kemiska produkter som är märkta med H 317 eller H 334 på grund av att de innehåller något av följande:

 • Epoxiplastkomponenter.

 • Formaldehydhartser.

 • Metakrylater.

 • Akrylater.

37 g §: Arbetsgivaren ska se till att periodisk läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning genomförs för de arbetstagare som sysselsätts eller kommer att sysselsättas i arbete där de kan exponeras för:

 • Kemiska produkter märkta med H334 på grund av att de innehåller diisocyanater.

 • Kemiska produkter märkta med H334 på grund av att de innehåller organiska syraanhydrider.

 • Kemiska produkter innehållande etyl-2-cyanoakrylat, om arbetet pågår mer än 30 minuter per vecka.

 • Kemiska produkter innehållande metyl-2-cyanoakrylat, om arbetet pågår mer än 30 minuter per vecka.

 • Isocyanater som frisatts genom termisk nedbrytning.

Sanktionsavgift kan utdömas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller för brott mot kravet på tjänstbarhetsbedömning.

  


Produkter

Handla

Information